آموزش اتصال به ای پی ایران از خارج از کشور

لطفا طبق راهنمای زیر پیش برید(لطفا کامل مطالعه و اجرا کنید):

1.لطفا هر سه آموزش و روش های زیر مربوط به دستگاه خود را جهت آموزش مطالعه و تست کنید

2.فیلت&رشکن غیر قانونی هست و ما نداریم داخل سایت هم عرض شده ای پی ایران برای کاربران خارج از کشور
3.دسترسی به کلیه همراه بانک ها و اینترنت بانک ها بدون محدودیت وجود دارد، به جز همراه بانک صادرات که اینترنت بانک آن در دسترس می باشد.
4.باز نشد لطفا از تنظیمات و خطای دریافتی خود برای کارشناس واتساپ یا تلگرام اسکرین شات ارسال نمایید.همچنین لطفا یوزرنیم و پسورد خود را جهت بررسی  به صورت تایپی برای کارشناس ارسال نمایید.

روش اول: Cisco AnyConnect ای پی ایران

روش دوم : Open VPN

روش سوم: PPTP / L2TP