جدول قیمتهاجدول قیمت ها نوع 1

پایه

150000 تومان/در ماه

 • مشاوره20%رایگان
 • تنظیمات سئو رایگان
 • نقشه گوگل
 • بهینه‌سازی نقشه
 • ساخت نقشه سایت
 • ذخیره همیشگی گزارشات
 • بهبود جستجو
 • نقشه گوگل
 • بهینه‌سازی نقشه

پیشرفته

240000 تومان/در ماه

 • مشاوره20%رایگان
 • تنظیمات سئو رایگان
 • نقشه گوگل
 • بهینه‌سازی نقشه
 • ساخت نقشه سایت
 • ذخیره همیشگی گزارشات
 • بهبود جستجو
 • نقشه گوگل
 • بهینه‌سازی نقشهجدول قیمت ها نوع 2


پلن پایه

 • 1 وبسایت
 • یک دامنه
 • 100 گیگابایت حافظه
 • پهنای‌باند‌محدود

1800000 تومان/در سال

2500000 تومان

طرح هچلینگ

 • 2 وبسایت
 • یک دامنه
 • 50 گیگابایت حافظه
 • پهنای‌باند‌محدود

2500000/در سال

3300000 تومان


میزبانی وب

 • 4 وبسایت
 • دامنه آزاد
 • 250 گیگابایت حافظه
 • پهنای باند نامحدود

3200000 تومان/در سال

4000000 تومان


جدول قیمت ها نوع 3


پایه

160000 تومان/ماهانه

25%تخفیف
 • مشاوره20%رایگان
 • تنظیمات سئو رایگان
 • نقشه گوگل
 • بهینه‌سازی نقشه
 • ساخت نقشه سایت
 • ذخیره همیشگی گزارشات
 • بهبود جستجو

حرفه ای

350000/ماهانه

بهترین قیمت
 • مشاوره20%رایگان
 • تنظیمات سئو رایگان
 • نقشه گوگل
 • بهینه‌سازی نقشه
 • ساخت نقشه سایت
 • ذخیره همیشگی گزارشات
 • بهبود جستجوجدول قیمت ها نوع 4

استاندارد

دسترسی سریع، تمام منابع.
 • 5 عملیات تحلیلی
 • 300 کلمه کلیدی
 • 250000 صفحه
 • حساب‌های اجتماعی
 • 2 مرکز

250000 تومان/در ماه


متوسط

دسترسی سریع، تمام منابع.
 • 10 عملیات تحلیلی
 • 480 کلمه کلیدی
 • 350000 صفحه
 • 19 حساب‌های اجتماعی
 • 5 مرکز

300000 تومان/در ماه
جدول قیمت ها نوع 5


برنز

پلن پیشرفته

200000 تومان/ماهانه

یا سالانه 1500000 تومان
 • 1 وبسایت
 • دامنه آزاد
 • 100 گیگابایت حافظه
 • پهنای‌باند‌نامحدود
 • 1000 ایمیل

نقره ای

پلن پیشرفته

200000 تومان/MO

یا 1500000 تومان سالانه
 • 1 وبسایت
 • دامنه آزاد
 • 100 گیگابایت حافظه
 • پهنای‌باند‌نامحدود
 • 1000 ایمیل

طلایی

پلن پیشرفته

200000 تومان/ماهانه

یا 1500000 تومان سالانه
 • 1 وبسایت
 • دامنه آزاد
 • 100 گیگابایت حافظه
 • پهنای‌باند‌نامحدود
 • 1000 ایمیل


جدول قیمت ها نوع 6


پلن کسب و کار

2500000 تومان/سالانه

 • 1 وبسایت
 • 100 گیگابایت حافظه
 • پهنای‌باند‌نامحدود
 • 100 ایمیل
 • دامنه آزاد

پلن کسب و کار

3500000 تومان/سالانه

 • وبسایت نامحدود
 • نامحدود حافظه
 • پهنای‌باند‌نامحدود
 • 500 ایمیل
 • دامنه آزاد

پلن پیشرفته

4500000 تومان/سالانه

 • نامحدود وبسایت
 • نامحدود حافظه
 • پهنای‌باند‌نامحدود
 • 1000 ایمیل
 • دامنه آزاد
 • پردازش قدرت و حافظه 2 برابر

پلن فوق پیشرفته

5000000 تومان/سالانه

 • نامحدود وبسایت
 • نامحدود حافظه
 • پهنای‌باند‌نامحدود
 • 1000 ایمیل
 • دامنه آزاد
 • dns اختصاصی
 • گواهینامه یکساله